Onze kwaliteit:

Binnen onze organisatie staat duidelijkheid voorop! Wij creëren graag duidelijkheid door een goede communicatie met onze opdrachtgevers. Hiervoor zijn onze communicatielijnen dan ook zeer kort. Door middel van regelmatige evaluaties is het voor ons mogelijk het werkprogramma nog beter toe te spitsen op de wensen en behoeften van de klant, welke altijd ons uitgangspunt zijn.

Als communicatiemiddel op de werkplek gebruiken wij een logboek. Hierin kunnen door de opdrachtgever korte opmerkingen of aandachtspunten worden genoteerd.

Ook naar onze medewerkers toe is duidelijkheid zeer belangrijk. Een helder werkprogramma,een goede aansturing en regelmatige kwaliteitscontroles zijn punten waardoor zij hun werkzaamheden goed kunnen verrichten. Onze medewerkers plaatsen wij langdurig op een project, hierdoor ontstaat bij de medewerker een hoge mate van betrokkenheid. Tevens is het voor u natuurlijk altijd prettig om een vertrouwd gezicht te zien!